Profilprodukter är så mycket mer än sk. gratisprodukter. De kan användas som en del i ett företags marknadsstrategi för att visa upp kärnan av företagets affärsidé, produkter, tjänster samt värderingar.

En av de första sakerna som man som nyanställd kommer i kontakt med på en ny arbetsplats är företagets affärsidé. Anställda känner oftast till affärsidéen mycket väl och den brukar även finnas presenterad på hemsidan för kunder att se. Problemet är bara att kunder inte tänker på det när de bestämmer sig för att köpa en produkt eller tjänst.

Profilprodukter är ett bra sätt att presentera grunden i en affärsidé och företagets värderingar

1. Profilprodukter är en direkt reflektion av ett företag.

Att ta den billiga vägen och välja profilprodukter av låg kvalitet håller inte i längden och de går sönder. En profilprodukt är en direkt reflektion av ett företag. Kunder har inga högre tankar om ett företag som ger ut meningslösa profilprodukter av dålig kvalitet.

2. Fokusera på meningen med profilprodukten

Det är inte bara att öppna katalogen över profilprodukter och välja första bästa, speciellt inte om företaget vill exponera sin affärsidé. Viktigt är att välja en profilprodukt som relaterar till företagets affärsidé. Frågor att ställa sig: Hur relaterar denna profilprodukt till företaget? Varför ger företaget denna produkt till kunder? Vad är värdet för kunden?

Inte alltid en bokstavlig koppling mellan företag och profilprodukt

Det är inte alltid möjligt att hitta en profilprodukt med vilken det bokstavligen finns en direkt koppling till en affärsidé men det kommer alltid finnas en som matchar.

Twitters motto är: “give everyone the power to create and share ideas”. Mottot kan te.x. tryckas på en powerbank.

Så mycket mer än bara gratissaker

En prodilprodukt är så mycket mer än en giveaway (gratissak) och kan vara en del av företagets marknadsföringsstrategi.

Genom att se till att en profilprodukt sänder ut företagets affärsidé, produkter, tjänster och värderingar skapas ett meningsfullt band mellan företag och kund.