Profilprodukter är t.ex. väskor, kalendrar, skrivbordmaterial, pennor m.m. som bär företagets logga/slogan. De ges bort som presenter till kund och fungerar som en påminnelse om företaget och dess tjänster. Ju längre en produkt sparas ju större intryck gör den. Profilprodukter ökar medvetenheten om ditt varumärke, på engelska: brand awareness.

Hitta rätt profilprodukt

Profilprodukter har under flera år varit ett populärt val för ett företag att bygga sin brand awareness. Den bästa kombinationen för en effektiv profilprodukt är att den ska vara användbar för mottagaren och relatera till varumärket för att kunder ska komma ihåg företaget bättre.

Det är mycket att tänka på i valet av rätt profilprodukt. Vem ska få profilprdoukten? Var ska den delas ut? Hur kan den göras användbar för kund? Vilka profilprodukter har en lång livslängd? Kvalitet eller billigare profilprodukter?

Denna sida specialicerar sig på just profilprodukter och hjälper dig välja rätt produkt som representerar ditt företag på allra bästa sätt. När en profilprodukt avspeglar företaget, företagets tjänster och produkter samt affärsidé skapas ett meningsfullt band mellan företag och kund.

Brand awareness avgör köp/ej köp

Brand awareness relaterar till vilken utsträckning kunder kan komma ihåg ditt varumärke. Det är en viktig faktor i kundbeteende då deras förmåga att kunna känna igen ditt varumärke är centralt för inköp av produkt.

Gåvor utan logo-tryck?

Vill man inte dela ut profilprodukter är ett fantastiskt alternativ gåvokort. Konceptet går på att man delar ut gåvokort till sina anställda, tex inför jul. Med kortet går sedan den anställda in online och beställer gåvor ur ett exklusivt sortiment som sedan skickas direkt hem. På så sätt får hen själv välja sin gåva, istället för att du som chef ska hitta en produkt som fungerar till alla 10, 20 eller hur många anställda ni nu är!

Lite statistik

British Promotional Merchandise Association har gjort flera undersökningar som visar att det faktiskt finns ett direkt samband mellan profilprodukter och förbättring av brand awareness samt ökad försäljning. I en av deras studier från 2012 med 15.000 deltagare fann man

  • 66 % av deltagarna kunde komma ihåg företaget de fått profilprodukten av
  • 79% vill med största sannolikhet köpa från företaget igen
  • 87% behåller profilprodukter i längre än ett år
  • 56% sa att profilprodukten gav dem en positiv uppfattning om företaget
  • 94% av studiens deltagare sa att de inte glömmer företaget.